Kirjoittajalta Webmaster

Haluaisitko olla mukana suunnittelemassa ja järjestämässä mielekästä toimintaa yhdistyksen jäsenille?

Toimintatiimin jäsenenä pääset hyödyntämään taitojasi, tietojasi sekä mielenkiinnon kohteitasi erilaisten tapahtumien, kokoontumisten, retkien ja juhlien suunnittelussa. Toimintatiimin jäsenyys on vuoden mittainen ja tiimi kokoontuu noin kerran kuussa. Tiimin jäsenet hoitavat tämän lisäksi tapahtumien järjestelyihin liittyviä tehtäviä.

Toimintatiimin jäsenet saavat perehdytyksen tehtäviin toimikauden alussa ja kokoontumisten yhteydessä tehtäviä voidaan kerrata. Tule mukaan vapaaehtoiseksi, toiminnallasi voit olla osana järjestämässä näkövammaisille vertaistukea, toimintakykyä ja mielekästä sisältöä elämään ja näin lisätä jäsenistön hyvinvointia.

Lisätiedot ja yhteydenotot: aluekoordinaattori Eine Vesander, p.044 709 12 73 tai eine.vesander@ksn.fi

Viisipiikkinen Luetus-julkaisuksi

Hyviä uutisia varsinkin Karstulan alueen näkövammaisille, kun pitkän odotuksen jälkeen olemme saaneet Viisipiikkinen-lehden näkövammaisille kuunneltavaan muotoon.

Luetus julkaisu on tietokoneella, älylaitteella tai uudella Daisy-soittimella luettavissa. Jos sinulla ei ole mitään näistä laitteista niin ole yhteydessä Keski-Suomen Näkövammaisten tietotukihenkilö Kalle Lahtiseen. Jos sinulla on jo Luetus jollain laitteella voit tilata lehden suoraan Luetus ohjelmasta tai THP:n verkkosivuilta. Viisipiikkisen Luetus tunnus on vp.

Daisy soittimella lehteä voi tilata ydistyksen toimistolta.

Specsavers Jyväskylä lahjoitti 2000 euroa paikallisen Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n toimintaa tukemaan.

Huolehdi näöstäsi ja teet samalla hyvää – Specsaversin kesäkampanja keräsi 20 000 euron lahjoituksen näkövammaistyöhön

Yhä useampi suomalainen on näkövammainen: Suomessa asuu vähintään 55 000 heikkonäköistä tai sokeaa ihmistä, ja määrä tulee väestön ikääntyessä vain kasvamaan. Kesän aikana Specsavers on tarjonnut liikkeissään ilmaisen näöntutkimuksen, ja tekee nyt jokaista tehtyä tutkimusta kohden lahjoituksen näkövammaistyön hyväksi. Yhteensä Specsavers lahjoittaa näkövammaisten arkea tukevaan toimintaan 20 000 euroa.

Vuodenvaihteessa julkaistun silmäterveysraportin mukaan jopa noin 67 000 suomalaisella ennustetaan vuoteen 2030 mennessä olevan jonkinasteinen näkövamma. Moni näköön vaikuttava sairaus voidaan hoitaa sitä paremmin, mitä varhaisemmassa vaiheessa se havaitaan. Siksi Specsavers halusi kesän kampanjallaan kannustaa suomalaisia tarkastuttamaan näkönsä säännöllisesti ja kerätä samalla varoja näkövammaistyöhön.

  • Varhaisen havainnoinnin avulla monet näkövammat ja -ongelmat olisivat ennaltaehkäistävissä – siksi haluamme rohkaista suomalaisia tarkastuttamaan silmänsä säännöllisesti. Sokeita tai heikkonäköisiä on Suomessa paljon, ja meille onkin tärkeää myös tukea heidän selviytymistään erilaisissa arjen toiminnoissa, kertoo Specsavers Jyväskylän yrittäjä Jussi Kaisto.

Tukea näkövammaisten arkeen ympäri Suomen

Kesän kampanjan aikana näöntutkimukseen pääsi Specsaversin liikkeissä veloituksetta, ja samalla Specsavers sitoutui lahjoittamaan jokaista tehtyä näöntutkimusta kohden 50 senttiä Näkövammaisten liitolle. Lahjoituskampanjan keulakuva on, koko Suomen suosikkiurheilija Kaisa Mäkäräinen.

  • Hyvää näköä tulee helposti arvostaneeksi vasta, kun sen menettää. Ampumahiihtäjänä hyvä näkö on minulle kaikki kaikessa, ja itselleni on tärkeää huolehtia silmieni terveydestä säännöllisesti. Onkin hienoa saada olla mukana rohkaisemassa suomalaisia pitämään huolta näöstään ja tukea samalla tärkeää näkövammaistyötä, iloitsee Mäkäräinen.

Näkövammaisten liitto ry edistää so­kei­den ja heik­konäköis­ten ih­mis­ten oi­keuk­sien to­teu­tu­mis­ta, tuot­taa eri­tyis­pal­ve­lu­ja ja toi­mii Suo­mes­sa asian­tun­ti­ja­na näkövam­mai­suu­teen ja näke­mi­seen liit­ty­vissä asiois­sa.

  • Esimerkiksi työelämässä ja opiskelussa mukana pysyminen ja digitalisoituvassa maailmassa pärjääminen huolettaa monia näkövammaisia. Meidän tehtävämme on tarjota heille tukea ja neuvontaa. Onkin todella hienoa, että työtämme halutaan tukea – tämän lahjoituksen turvin alueyhdistyksemme voi järjestää useampia tapahtumia, joissa näkövammaiset kohtaavat ja saavat vertaistukea,kertoo Keski-Suomen Näkövammaiset Ry:n toiminnanjohtaja Maarit Salonen.

Lisätietoja:


https://www.specsavers.fi/naonhuolto

Viestintäjohtaja Irene Hernberg, Specsavers Finland, 040 662 5866, irene.hernberg@specsavers.com

Specsavers Optical Group on maailman suurin yksityinen optisen alan yhtymä, jolla on yli 1 700 optikkoliikettä Iso-Britanniassa, Irlannissa, Alankomaissa, Espanjassa, Australiassa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. Yhtymän kokonaisliikevaihto oli vuonna 2017 yli 2,9 miljardia euroa. Optikot Doug ja Mary Perkins perustivat Specsaversin vuonna 1984, ja se on edelleen perheyritys. Suomessa Specsavers aloitti heinäkuussa 2007, ja ketjun suomalaisten paikallisyrittäjien omistuksessa oleva liikeverkosto kattaa koko maan. Specsaversillä on alan suurin liikekohtainen liikevaihto.  www.specsavers.fi