Glaukoomakerho on Glaukoomayhdistyksen kerho, joka kokoontuu yhdistyksemme tiloissa kerran kuukaudessa yhdistyksen tiloissa. Kerhossa jaetaan ajankohtaista tietoa glaukoomasta ja sen hoidosta. Samalla kerhossa voidaan jakaa omia kokemuksia ja antaa vertaistukea. Kerhossa on myös vierailevia luennoitsijoita.

Kerhon vetäjän toimii Ari Pumperi