Tietotuki on STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustus keskus) rahoittamaa, Keski-Suomen näkövammaiset ry:n koordinoimaa toimintaa. Tietotuen avulla jaetaan tietoa uusista näkövammaisten tietoteknisistä apuvälineistä, kehitetään ko. apuvälineiden käytön osaamista ja ylläpidetään hankittuja taitoja. Tietotuen kautta on tarjolla ryhmäkoulutuksia, kotiohjausta ja uusista apuvälineistä kertovia tiedotustilaisuuksia.

Näkövammaiset tarvitsevat usein tietokoneiden, älypuhelinten sekä muiden vastaavien laitteiden apua itsenäisen elämän toteuttamiseen. Tietotuki toiminta pyrkii tukemaan tätä itsenäisen elämän osa aluetta kouluttamalla, ohjaamalla ja kertomalla mahdollisuuksista joita näkövammaisen on käytää tietoteknisiä välineitä.

Ryhmäkoulutukset

Näkövammaisten tietoteknisien apuvälineiden käyttötaitoja kehitetään ja ylläpidetään ryhmäkoulutuksissa. Koulutukset järjestetään pääosin KSN ry:n atk-luokassa. Maakunnassa asuvien näkövammaisten kerhojen kokoontuessa koulutus voidaan järjestää kerhon tiloissa kannettavaa tietokonetta käyttäen.

Koulutusten aiheina ovat tietokoneiden tarjoamat keinot ja apuvälineet, jotka tarjoavat näkövammaisille tasavertaiset mahdollisuudet saada tietoa, selviytyä itsenäisesti useimmista nyky-yhteiskunnan vaatimista päivittäisistä tehtävistä sekä pitää yllä sosiaalisia kontakteja. Koulutusten ohjaajina toimivat näkövammaisten atk-apuvälineet hyvin tuntevat kouluttajat.

Koulutustilaisuuteen osallistuvalta peritään 20 € kurssi maksu

Koti ohjaus

Keski-Suomen maakunnan alueella on noin puolella (400) KSN ry:n jäsenistä tietokone käytössään kotona. Yleensä jokaisen tietokone on muokattu toimimaan yksilöllisillä asetuksilla ja henkilökohtaisen tarpeen mukaisilla apuvälineillä. Tietokoneen moitteeton toiminta vaatii aika ajoin ohjelmien uudelleen päivityksiä, uuden apuvälineohjelman asennuksen sekä myös asiantuntijan apua erilaisiin ongelmatilanteisiin.

Koska useimmilla näkövammaisilla on käytössään pöytäkone, näihin tarpeisiin pystytään  vastaamaan parhaiten ohjaajan kotikäynnillä. Omalla tietokoneella tapahtuva ohjaus ja konsultointi ovat käytännössä ainoa tapa pitää apuvälineet toimintakuntoisina ja hyötykäytössä. Ohjaus on näkövammaisten apuvälineet tuntevan atk-ohjaajan antamaa lyhytaikaista, 1 – 3 tuntia kestävää ohjausta. Nämä toteutetaan asiakkaiden tilausten mukaan.

Kotona tapahtuvan ohjauksen omavastuu osuus on 20€ / 3 tuntia ja tästä yli menevät tunnit ovat 5€ / tunti. Asiakasta laskutetaan viimeistään puolentoista kuukauden kuluttua käynnistä.

Uudet apuvälineet

Digitaalinen tekniikka kehittyy koko ajan ja tarjoaa uusien tuotteiden myötä paremman mahdollisuuden tasaveroiseen arjessa selviytymiseen. Näkövammaisten äänilehtituotanto on kokonaisuudessaan siirtymässä digitaaliseen äänitys- ja äänentoistotekniikkaan. Matkapuhelinten käyttöominaisuudet kehittyvät, niihin voidaan puheohjelmien lisäksi asentaa mm. navigointiohjelmia ja tietokoneen resursseja hyödyntäviä ohjelmia. Television digitaalinen tekniikka on tuonut mukanaan uusia palveluita, joista on hyötyä myös näkövammaisille.

Uuden tekniikan ja uusien tuotteiden tunnettavuuden lisäämiseksi järjestämme tiedotustilaisuuksia. Tilaisuudet ovat 2 – 3 tunnin tietoiskuja, jotka järjestetään yhdistyksen toimintakeskuksella tai maakunnassa kokoontuvan kerhon yhteydessä.

Tilaaminen

Kun koulutus- tai ohjaustarpeita ilmenee, pyydämme rohkeasti ottamaan yhteyttä yhdistyksen toimistolle joko puhelimitse (klo 9-15 p. 0443215552) tai sähköpostitse tietotuki@ksn.fi

Voit myös ottaa yhteyttä alla olevalla lomakkeella ja tietotuki henkilö on sinuun yhteydessä