Keski-Suomen näkövammaiset ry on Näkövammaisten liitto ry:n alueyhdistys.

Keski-Suomen maakunnan alueella toimivalla yhdistyksellä on noin 650 jäsentä. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä näkövammaisia hakijoita, joiden näkövamman haitta-aste on 50 prosenttia tai sen yli. Kannatusjäseneksi voi liittyä kuka vaan.

Yhdistyksen tehtävänä on toimia näkövammaisten edunvalvontajärjestönä, lisätä näkövammaisten tiedonsaantia sekä jakaa tietoa näkövammaisuudesta.
Toiminnan lähtökohtana on aktivoida jäsenistöä sekä tarjota vertaistukea ja -toimintaa.

Tervetuloa mukaan toimintaan ja tapahtumiin osallistujana tai vapaaehtoisena!

Keski-Suomen Näkövammaiset ry is the regional association of Näkövammaisten Keskusliitto ry.

Operating in Central Finland, the association has roughly 700 members.  Visually impaired applicants can be accepted as members if their degree of disability is 50% or over. Anyone can join as a supporter.

The association works as trust organisation for the visually impaired and provides information about visual impairment. The goal is to activate the members and offer peer support and activities.

Welcome to the activities and events either as a participant or a volunteer!