Siirry pääsisältöön

Tietoa nä­kö­vam­mai­suu­des­ta

Näkövammaisena pidetään henkilöä, jonka näkökyvyn alentumisesta on huomattavaa haittaa jokapäiväisessä elämässä.
Eeronkadun toimintakeskuksen pihalla

Tällä sivulla

Näkövammaiset jaetaan heikkonäköisiin ja sokeisiin. Sokeana pidetään henkilöä, joka ei pysty liikkumaan näön turvin tuntemattomassa paikassa.

Valtaosa näkövammaisista ovat ikääntyneitä, sillä monen näkövamman taustalla olevat sairaudet liittyvät ikääntymiseen. Näkövamma voi kuitenkin olla seurausta myös esimerkiksi onnettomuudesta tai perinnöllisestä sairaudesta. Näkövammaisista joka kolmannella on myös jokin muu vamma kuten kuulo- tai liikuntavamma tai pitkäaikaissairaus.

Suomessa on arviolta 55 000 näkövammaista, ja heistä noin 10 000 on sokeita. Näkövammaisista yli 80 % on yli 65-vuotiaita ja alle 18-vuotiaita vain noin 2 %.

Ilmeneminen

Näkövammaisuus voi ilmetä erilaisten näkemiseen liittyvien tekijöiden muutoksina. Muutokset voivat liittyä näöntarkkuuteen, näkökentän ongelmiin, kontrastien erotuskykyyn, värinäköön, silmälihasten toimintaan, silmien sopeutumiseen valoon ja hämärään sekä silmien mukautumiseen eri etäisyyksille.

Aiheuttajia

Suomessa yleisin näkövamman aiheuttaja on makuladegeneraatio eli silmänpohjan rappeuma. Muita näkövamman aiheuttajia aikuisiällä ovat esimerkiksi diabeteksesta johtuvat silmänpohjamuutokset ja glaukooma eli silmänpainetauti.

 

(Lähde: nkl.fi)