Siirry pääsisältöön

Elsa Lampelan apurahat haet­ta­vis­sa

Yhdistys jakaa jäsenilleen vuosittain pieniä avustuksia Elsa Lampelan rahastosta, joka perustuu yhdistyksen saamaan testamenttilahjoitukseen. Hakuaikaa on huhtikuun loppuun saakka. Rahastosta myönnetään stipendejä myös menestyksekkäille urheilijoille.

 

Rahaston tarkoituksena on parantaa Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n jäsenten  elämänlaatua myöntämällä hakemuksesta stipendejä näkövammaisille opiskelijoille,  avustuksia sosiaalisin perustein, apurahoja näkövammaisille eri taiteenalojen harrastajille ja avustaa muutenkin näkövammaisten harrastus- ja virkistystoimintaa.

Avustusta voi hakea takautuvasti, kunhan avustus käytetään ja selvitetään toimintavuoden aikana. Sama hakija voi hakea joka toinen vuosi. Hakemuksissa tulee olla tarvittavat perustelut.

Jakoperusteluina ensisijaiseksi katsotaan ammatillista koulutusta ja työllistymistä edistävän toiminnan tukeminen. Tukea ei myönnetä sellaisiin avustuskohteisiin, jotka selkeästi kuuluvat julkisen palvelun piiriin. Hakeminen tapahtuu avustushakemuslomakkeella, joita on saatavissa yhdistyksen toimintakeskukselta paperisena tai sähköisenä. 

Ota yhteyttä toimintakeskuksellemme 014-218 258 tai ksn@ksn.fi