Siirry pääsisältöön

Syys­kokouk­sen kuu­lu­mi­sia

Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n syyskokous pidettiin 3.12. Alkio-opiston tiloissa, Korpilahdella.

Ennen kokousta julkistettiin yhdistyksen vuoden vapaaehtoinen eli vuoden Yrjö. Tämän arvonimen sai Anni Kunelius, Äänekoskelta.

Paikalla oli 21 varsinaista jäsentä, joista etänä osallistui neljä jäsentä, lisäksi paikalla oli 12 avustajaa. Varsinaisista jäsenistä yhdellä oli mukanaan valtakirja.

Kokouksen puheenjohtajana toimi kansanedustaja Riitta Mäkinen. Kokous vietti hiljaisen hetken yhdistystä perustamassa olleen diakoniatyöntekijä Aune Kulmalan muistolle.

Maksut, palkkiot ja korvaukset hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Toimintasuunnitelma, talousarvio ja tilintarkastaja

 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin lisäten toimintasuunnitelmaan kuitenkin tieto, että yhdistyksen hakemaan hankkeeseen ei myönnetty stealta avustusta.

 

Tilintarkastajaksi vuosille 2023-2024 valittiin HTM, KTM Anneli Kosonen

 

Luottamushenkilövalinnat

Kokous valitsi yksimielisesti Jari Moisanderin puheenjohtajaksi vuosille 2023–2024.

Varsinaiseksi jäseneksi hallitukseen vuosille 2023–2024 valittiin Matti Mäkelä, Sanna Astikainen ja Laura Asunta. Ensimmäiseksi varajäseneksi vuodelle 2023 valittiin Esko Jäntti ja toiseksi varajäseneksi Pasi Pumperi.

Kokous valitsi Sanna Astikaisen yksimielisesti varapuheenjohtajaksi.

Jäsenaloitteet

Jäsenaloitteita oli yksi, jossa esitettiin, että yhdistyksen sääntöjä muutettaisiin siten, että alle 18-vuotiaat olisivat vapautettuja jäsenmaksusta.

Hallituksen oli laatinut seuraavanlaisen vastineen aloitteelle:

Hallitus pitää esitystä asiasisällöltään kannatettavana, mutta koska jäsenmaksuista päätetään kokouksessa sääntöjen mukaan muutenkin, ei tämä sinällään vaikuta kokouksen kulkuun. Ylimääräinen sääntöjen muuttaminen yksittäisen asian vuoksi aiheuttaa paitsi työtä, myös kuluja yhdistykselle. Seuraavan kerran kun sääntöjä muutetaan laajemmin, yhdistys huomioi aloitteen muutosta tehdessään.  

Kokous hyväksyi vastineen ja se merkittiin tiedoksi.

Lopuksi kokous keskusteli yhdistyksen tilojen remontista ja kokouksen etä-äänestyskäytännöistä. Toiminnanjohtaja kertoi kokoukselle tulevista tapahtumista.

Kiitos aktiivisesta kokouksesta kaikille osallistuneille!